Kérdése van?

+36-20-849-3892

Hívjon bizalommal!

Kenderesi Ágnes

RÓLUNK

A GYEREKASZTAL EGY OLYAN RENDEZVÉNYSZERVEZŐ,
AHOL A LEGKISEBBEK A LEGFONTOSABBAK!

Kedves látogató!

Engedje meg, hogy először is bemutatkozzak.
A nevem Kenderesi Ágnes.

Felettébb csodálom a gyermeki képzelőerő határtalanságát.
Ez az, ami arra késztetett, hogy olyan szakmát válasszak,
melyben velük foglalkozhatom.

Tanulmányaimat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán folytattam, pedagógiai és pszichológiai képzésemet második szakként, drámapedagógiával színesítettem. Már ott is bebizonyosodott számomra, hogy gyermekszeretetem és pedagógiai érzékem mellett nagy lendület van bennem a szervezésre, fellépésekre, programok lebonyolítására. Saját társulatommal, - melynek tagjai óvodapedagógusok, tanítók, szociálpedagógusok és drámapedagógusok voltak, léptünk fel gyermekműsorokkal óvodákban, kórházak gyermek osztályán és gyermekotthonokban is.Ezt követően, mint óvónő helyezkedtem el Budapesten, és betekintést nyertem egy óvodás csoport mindennapjaiba. Számos „fortélyt” lestem el tapasztaltabb kollégáimtól, és kialakulhatott egyéni szemléletmódom a csoportos foglalkozások megszervezéséről és lebonyolításáról. Sikeresen vállaltam egyre komolyabb kihívást jelentő feladatokat.

Hosszas mérlegelés után döntöttem, olyan élményt nyújtó foglalkozások szervezésébe fogok, mint a gyerekasztal elnevezésű éttermi foglalkoztató és a rendezvények szülinapok, családi rendezvények gyermekeinek felkínált kreatív foglalkoztató élményt nyújtó tevékenységek. Hiszem, hogy ilyen körülmények között szabadabban, és többet tudok nyújtani.

A Gyerekasztalról

Egy évek óta dinamikusan fejlődő, és növekvő cég vagyunk, mely a gyermek programokra specializálódott és azokon belül is kiemelkedő minőséget nyújt, legyen szó bármilyen felkérésről.

A Gyerekasztal megalkotója és megállódójaként büszke vagyok minden elért sikerünkre. Az a tapasztalatom, hogy ha valaki egyszer velünk dolgozik, azután mindig minket kér fel. Ez azért lehet, mert hozzáértésünk magától értetődik, mivel minden munkatársunk képzett, és gyakorló pedagógus, maximalista hozzáállásunkból pedig természetesen adódik a kiemelkedő minőség. Célunk, hogy a gyerekeknek élményeket, és az alkotásból, játékokból fakadó örömöt szerezzünk, kompromisszumok nélkül.

Mivel programjainkon a gyerekek óvó nénikkel és tanítónénikkel találkoznak, így a bizalom szinte az első pillanatban kialakul a gyerekekben és szüleikben is, így szinte az első pillanattól kezdődhet a felhőtlen szórakozás a gyerekeknek, és a szüleiknek egyaránt.

Módszereink

Mindig bajban vagyok kicsit, ha a pedagógiai módszeremről kérdeznek, hisz ez több mint egyfajta szabályrendszer, ami a gyerekekkel való bánásmóddal kapcsolatos. Természetesen a következetes, jól megfontolt célok irányítanak, de ez semmilyen esetben sem jelenti azt, hogy lenne egy bevett forma, ahogyan felépítem kapcsolatom a gyermekekkel. Sokkal inkább egy spontán, vibráló emberi kapcsolatról van itt szó, mely köztem, és a gyermek közt jön létre. Minden esetben meghatározó személyiségünk, érdeklődési körünk. Ehhez csupán egy iránytű a módszer, mely ebben a közegben közös munkát, közös élményeket, és közös tapasztalatokat eredményez.

A gyermekeknek mindig Ágiként, keresztnéven a néni megnevezés nélkül mutatkozom be, ez megkönnyíti számukra az ismerkedést, barátságosabb légkört enged és a szülők is könnyebben kommunikálnak velem.

Differenciáltan, az egyes gyerekek személyiségéhez és életkori sajátosságaihoz igazodva közeledek feléjük és kínálom fel fejlesztő és egyben szórakoztató foglalkozásaimat. Anyanyelvünk szeretetét, helyes használatát rendkívül fontosnak tartom. Éppen ezért foglalkozásaim során nem csak párbeszédet kezdeményezek a gyerekekkel és motiválom őket az egymás közötti kommunikációra, de segítek nekik a szocializálódásban, beszédkultúrájuk és szókincsük fejlődésében. Javítással és példamutatással a tiszta, árnyalt megfelelően tagolt és összefüggő kommunikációra bíztatom őket.

Az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó szófordulatokat, szólás-mondás közmondásokat megismertetem és értelmezem a gyerekek számára. Fontos, hogy kialakuljon a gyerekekben a türelem, tolerancia egymás iránt és az igény az egymással való társalgásra. Itt azt is megtanulhatják, hogyan viszonyuljanak más életkorú gyermekekhez, illetve kis csoporton belül tapasztalhatják meg, hogyan kell egyéni érdekeiket alárendelni az együttjátszás, közösség sikeréért. Ez pedig sokat segít a későbbi beilleszkedésükben.

Az alkotások és tárgyak elrendezésénél fokozottan figyelek az esztétikusságra. A környezet kialakítása és alkotásaik értékelése segít szépérzékük fejlődésében, mely a szép megalkotására sarkallja őket. Itt kibontakoztathatják egyéni tehetségüket és szabadon alkothatnak, hiszen rendelkezésükre áll megfelelő tér, eszköz és segítségnyújtás.Foglalkozásaim során megtanítom a gyerekeknek a tárgyak, eszközök értékének becsülését. Ezért fokozottan figyelek eszközeink használatára, és nekik is figyelni kell rájuk. Így megtanulják saját tárgyaikat is megbecsüléssel használni.

Gyakran idegen nyelvet beszélő, vagy két nyelvű gyerekkel is találkozhatnak foglalkozásaimon. Megfigyelhetik kommunikációs különbségeiket és nyitottságot tanulhatnak a nyelvtanulás felé.

A fenti értékeknek, a bennem megfogalmazott, gyermekközpontú gondolkodásnak megfelelő munkatársakat választottam magam mellé az elmúlt évek során. Kollégáim mindannyian szeretik, amit csinálnak, szeretik és nap mint nap kapcsolatban vannak gyerekekkel, és oldhatatlan erő munkál bennük a közös játékokra, foglalkozásokra.

Kenderesi Ágnes